Completed Research

 SENARAI GERAN TAMAT

 

KOD/SO

TAJUK

NAMA AHLI

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

 

10824

 

Analisis Ciri, Kandungan Dan Interaktiviti Dakwah Menerusi Internet

 

Solahuddin bin Ismail

8/23/2002

3/6/2008

 

11741

 Motivasi Dan Komitmen Terhadap Organisasi: Satu Kajian Di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (Mada), Alor Star, Kedah

 

Sharifuzah Binti Osman

5/27/2008

12/16/2008

 

11841

 

 Keberkesanan Model Penyenggaraan Dan Pengurusan Bangunan Kediaman Bertingkat Dari Perspektif Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007

 

Dr. Mohamad Sukeri bin Khalid

Prof. Madya Dr. Abd Halim B Ahmad

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

12/15/2009

7/12/2011

 
 
 

11934

Developing Local Infrastructure Provison Model Using Planning Gain Approach For Local Authorities In Peninsular Malaysia

Prof. Madya Dr. Dani Bin Salleh

Dr. Mazlan bin Ismail

8/1/2010

7/12/2011

 
 

11932

Factors Promoting Women To Participate In Economic Development Programmes And The Impacts On Their Quality Of Lives

Dr. Kalthum Bt Haji Hassan

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Dr. Badriya P. Makol

8/1/2010

9/28/2011

 

11819

Penilaian Peranan Dan Tugas Wakil Rakyat Di Semenanjung Malaysia: Isu Dan Cabaran

Malike bin Brahim

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Dr. Muhammad Fuad Bin Othman

Dr. Zaheruddin Bin Othman

Solahuddin bin Ismail

12/1/2009

12/19/2011

 
 
 
 
 

11962

Enviromental And Social Issues Of Land Use Planning (Lup) In Property Development: A Case Study At Tg. Tokong, Penang, Malaysia

Prof. Madya Dr. Samihah Bt Khalil @ Halim

Raman a/l Mariyappan

Dr. Mazlan bin Ismail

10/1/2010

12/19/2011

 
 
 

11937

Kajian Profail Peniaga Pasar Malam Di Daerah Kota Setar, Kedah Darul Aman

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Dr. Kalthum Bt Haji Hassan

Dr. Badriya P. Makol

8/1/2010

1/18/2012

 
 
 

10154

Penyertaan Wanita Melayu Luar Bandar Dalam Aktiviti Ekonomi Sebagai Usaha Mempertingkatkan Kualiti Hidup

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Prof. Dr. Che Su Bt Mustaffa

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

1/1/1994

11/4/1996

 
 
 

10088

Sikap Dan Jangkaan Masyarakat Terhadap Wawasan 2020

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Prof. Madya Dr. Najib B Hj Ahmad Marzuki

Prof. Madya Mohd Taib B Ariffin

Prof. Dr. Che Su Bt Mustaffa

7/5/1994

5/23/1997

 
 
 
 

10449

Partisipasi Politik Dalam Pilihanraya Ke Sepuluh

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Dr. Muhammad Fuad Bin Othman

10/1/1999

4/18/2002

 
 

10452

Partisipasi Politik Dalam Pilihanraya Ke Sepuluh

Dr. Zaheruddin Bin Othman

Dr. Mohd. Khairie bin Ahmad

Dr. Jamaludin bin Mustaffa

10/1/1999

4/18/2002

 
 
 

10447

 

Profail Sisio-Ekonomi Setinggan Di Kawasan Tumpuan Pembangunan Sektor Hartanah Di Negeri Kedah

 

Prof. Madya Dr. Dani Bin Salleh

9/1/1999

2/24/2003

 

10764

Patriotisme Di Kalangan Pelajar Di Beberapa Ipta

Prof. Dr. Abdul Rahman B Abdul Aziz

Prof. Madya Dr. Rohani Bt Haji Ab Ghani

Mas Juliana Bt. Mukhtaruddin

Rusimah bt. Sayuti

Prof. Madya Dr. Asmadi bin Mohamed Naim

11/1/2001

7/13/2003

 
 
 
 
 

11227

Kajian Keberkesanan Program Latihan Khidmat Negara Dari Aspek Kenegaraan

Prof. Dr. Abdul Rahman B Abdul Aziz

Dr. Mohd Sobhi bin Ishak

Mohamad Ainuddin Iskandar Lee bin Abdullah

Malike bin Brahim

4/1/2004

10/13/2004

 
 
 
 

11226

Kajian Terhadap Tahap Pengetahuan, Amalan Dan Sikap Berkaitan Alam Sekitar Di Kalangan Pelajar Sekolah - Kubang Pasu

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Haslinda binti Mohd. Anuar

Noraniza binti Yusoff

Zainal Bin Md. Zan

5/1/2004

6/25/2005

 
 
 
 

11456

Permasalahan Pemajuan Hartanah Riadah Di Pulau Langkawi

Sr. Dr. Mohd. Nazaruddin b. Yusoff @ Abdul Rahman

Mohamad Ainuddin Iskandar Lee bin Abdullah

Fazilah bt. Mohd. Othman

Mohd. Nizho bin Abdul Rahman

Rusdi bin Omar

4/1/2005

9/29/2005

 
 
 
 
 

11489

Impak Pembangunan Infrastruktur Ke Atas Pembangunan Komuniti Di Daerah Kubang Pasu Dan Pendang, Kedah Darul Aman.

Noraniza binti Yusoff

Yusuf bin Pon

Azlizan bin Talib

5/10/2005

12/5/2006

 
 
 

11515

 

Perbandingan Pengalaman Pelaksanaan Sistem Saraan Berasaskan Merit Di Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia Dan Perguruan Tinggi Indonesia

 

Prof. Madya Dr. Muhamad Ali B Embi

8/1/2005

7/29/2007

 

11517

Pengurusan Perubahan Organisasi Di Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah

Zalinah Bt Ahmad

Prof. Madya Dr. Ahmad Martadha B Mohamed

Rozita binti Abdul Mutalib

Fazilah bt. Mohd. Othman

Dr. Halimah binti  Abdul Manaf

7/19/2005

2/13/2008

 
 
 
 
 

11377

Perhimpunan Agong Umno 2004: Legitimasi Ke Atas Keputusan Pilihanraya 2004

Solahuddin bin Ismail

Brig. Jen. Prof. Dato' Dr. Ahmad Fawzi B Hj. Mohd. Basri

Prof. Madya Dr. Ahmad Martadha B Mohamed

Dr. Zaheruddin Bin Othman

11/1/2004

4/14/2008

 
 
 
 

10291

 

Rural Malay Women Entrepreneurs Of Malaysia: A Study On Selected Culutral And Sociology Issues

 

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

7/1/1997

1/17/1998

 

10267

 

The Effect Of Security/Insecurity On Academic Perform. And Its Influence Upon Choice Of Employer

 

Prof. Dr. Abdul Rahman B Abdul Aziz

12/5/1996

8/3/1998

 

11020

 

Funding And Performance Orientation : A Case Study Of Government - Run Museums In England And Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Samihah Bt Khalil @ Halim

4/29/2003

10/13/2004

 

11432

 

Faktor-Faktor Pengaruh Gelagat Berbelanja Penerima Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Siti Alida John Bt Abdullah

1/18/2005

5/8/2005

 

11490

 

Infrastructure Provision And Development Control System In Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Dani Bin Salleh

6/14/2005

1/26/2010

 

19314

Reformasi Perkhidmatan Awam

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Brig. Jen. Prof. Dato' Dr. Ahmad Fawzi B Hj. Mohd. Basri

Sabarani B Ghazali

Saadon B Awang

3/24/1995

12/26/1999

 
 
 
 

11626

Kajian Pengesahan Fakta Sejarah Negara: Pembentukan Sempadan Di Negeri-Negeri Di Utara (Fasa 1)

Prof. Madya Shafee B Saad

Amir Hamzah bin Abdul

Sr. Dr. Mohd. Nazaruddin b. Yusoff @ Abdul Rahman

Mohd. Rizal bin Safar

Zainal Bin Md. Zan

Azlizan bin Talib

Mohd Syahril Bin Said

5/1/2006

4/5/2009

 
 
 
 
 
 
 

11674

Kajian Pengesahan Fakta Sejarah Negara: Pembentukan Sempadan Negari-Negeri Di Utara (Fasa 2)

Prof. Madya Shafee B Saad

Amir Hamzah bin Abdul

Sr. Dr. Mohd. Nazaruddin b. Yusoff @ Abdul Rahman

Zainal Bin Md. Zan

Azlizan bin Talib

Za'im Bin Ahmad

Mohd Syahril Bin Said

5/31/2007

4/5/2009

 
 
 
 
 
 
 

11782

Kajian "Penyusunan Semula Hospital Pengajar Kementerian Pengajian Tinggi"

Prof. Madya Dr. Abd Halim B Ahmad

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Prof. Madya Dr. Siti Alida John Bt Abdullah

Prof. Madya Dr. Ahmad Martadha B Mohamed

Prof. Madya Dr. Abdul Halim B Abdul Majid

Dr. Mohamad Sukeri bin Khalid

2/15/2009

5/13/2010

 
 
 
 
 
 

11958

"Kajian Persepsi Kerjaya Dalam Perkhidmatan Awam Di Kalangan Belia Bukan Melayu Di Semenanjung Malaysia"

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Prof. Madya Dr. Abd Halim B Ahmad

Prof. Madya Dr. Ahmad Martadha B Mohamed

Dr. Mohd Nazri B Baharom

9/6/2010

5/30/2011

 
 
 
 

11638

Perlaksanaan Proses Penilaian Prestasi Di Bawah Sistem Saraan Berasaskan Merit Di Sektor Awam Malaysia

Prof. Madya Dr. Muhamad Ali B Embi

Prof. Dr. Abdul Rahman B Abdul Aziz

1/1/2007

9/3/2008

 
 

12073

Kajian Terhadap Isu Pertikaian Penyenggaraan Dan Pengurusan Bangunan Hartanah Perniagaan Bertingkat: Kajian Kes Bangunan Perniagaan Bertingkat Di Kawasan Majlis Daerah Kubang Pasu (Mdkp), Jitra Kedah

Yusuf bin Pon

Prof. Madya Dr. Abd Halim B Ahmad

Dr. Mohamad Sukeri bin Khalid

1/1/2011

6/13/2012

 
 
 

12076

Institusi Dan Makanisme Jaringan Keselamatan Sosial (Social Safety Nets) Di Malaysia

Dr. Rozita binti Arshad

Prof. Madya Dr. Siti Alida John Bt Abdullah

Prof. Madya Dr. Samihah Bt Khalil @ Halim

Saadon B Awang

Amir Hamzah bin Abdul

1/1/2011

6/13/2012

 
 
 
 
 

12079

Profil Sosio-Ekonomi Dan Kualiti Hidup Ibu Tunggal Di Negeri Perlis Dan Kedah

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Sharifah Sofiah 'Atiqah Bt. Syed Ibrahim

Dr. Mazlan bin Ismail

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

Dr. Mohamad Sukeri bin Khalid

Dr. Badriya P. Makol

Prof. Madya Dr. Sugiyanto Eddie Kusuma

1/1/2011

6/13/2012

 
 
 
 
 
 
 

12113

Kajian Perbandingan Penggunaan Aplikasi Internet Di Cyber Café Di Pekan Luar Bandar Bersempadan Malaysia Dan Thailand: Pekan Changlun Sadao

Prof. Madya Dr. Azhar bin Harun

Prof. Madya Abdul Rahim B Anuar

Prof. Madya Dr. Zulikha Bt Jamaludin

5/2/2011

6/13/2012

 
 
 

555026

Kajian Outcome Dan Impak Pakej Rangsangan Ekonomi Ii

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Prof. Madya Abdul Rahim B Anuar

Dr. Mohd Razani B Mohd Jali

Prof. Madya Dr. Dani Bin Salleh

3/12/2010

6/30/2010

 
 
 
 

555027

Penyediaan Pelan Tindakan Wanita Dan Keluarga Negeri Kedah 2011 - 2015

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Prof. Madya Dr. Faudziah Bt Zainal Abidin

Prof. Madya Habshah Bt Bakar

Dr. Norehan Bt Abdullah

Dr. Kalthum Bt Haji Hassan

Prof. Madya Dr. Zulikha Bt Jamaludin

7/1/2009

7/31/2010

 

555028

 

Penulisan Laporan Tahunan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 2009

 

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

9/15/2010

10/31/2010

 

555002

 

PENGANALISAAN DATA-DATA E-SINAR MENGIKUT DAERAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN

 

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

5/1/2011

6/30/2011

 

555029

 

Penulisan Laporan Tahunan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 2010

 

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

8/10/2011

9/30/2011

 

555006

Penterjemahan Dokumen Pelan Strategik Negeri Kedah 2010 - 2015

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Prof. Madya Dr. Filzah Bt Md Isa

6/16/2011

10/15/2011

 
 

10021

Moral Teaching For Future Managers, Is It Worth?

Prof. Madya Dr. Mohammad Basir B Saud

Unnikrishnan A/L V K Menon

Prof. Madya Dr. Abdullah B Hj Abdul Ghani

12/1/1990

11/1/1991

 
 
 

10168

Ketidakseimbangan Fiskal Antara Kerajaan Negeri Dalam Wilayah Utara Malaysia

Prof. Madya Abdul Rahim B Anuar

Prof. Madya Rahimah Bt Majid

1/6/1991

8/8/1993

 
 

10100

 

Profit,Entry And Charges In Concentration Of The Manufacturing Firms

 

Prof. Dr. Mohamad Hanapi B Mohamad

7/1/1994

12/25/1994

 

10277

 

Pengurusan Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Dan Penggunaan Sistem Maklumat

 

Prof. Madya Abdul Rahim B Anuar

11/1/1997

1/1/1998

 

10339

Strategic Alliances: Patterns And Motives In Malaysia Telecommunication Industry

Prof. Madya Dr. Fariza Bt Hj Hashim

Meenakshi @ Sathamai a/p Alagusundaram

Dr. Abdul Rahim b Abu Bakar

11/1/1998

4/27/1998

 
 
 

10305

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Strategi Pembangunan Perindustrian Di Malaysia,1970-1990

 

Dr. Ruslan bin Zainuddin

6/1/1998

5/30/1999

 

10371

Keselamatan Rantau Asia Tenggara: Sejauhmanakah Peranan Asean Di Dalam Mengawal Keselamatan Serantau

Dr. Muhammad Fuad Bin Othman

Sobri Bin Sudin

3/1/1999

8/29/1999

 
 

10396

Stress Dan Pelajar: Faktor Dan Kesan Terhadap Prestasi Akademik

Jannatul Firdaus Bt. Ismail

Eta Bt Wahab

Dr. Siti Zubaidah bt. Othman

6/1/1999

12/26/1999

 
 
 

10553

 

Contrasts Of Japanese Cultural Values: Study Of Matsushita Electronic Motor (Maem)

 

Dr. Mohd. Haniff bin Jedin

9/10/2000

9/10/2002

 

10809

Kajian Ke Atas Sikap Dan Pengetahuan Pelajar Program Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa, Uum Mengenai Hak Asasi Manusia

Prof. Madya Dr. Mohd. Azizuddin bin Mohd Sani

Fazilah bt. Mohd. Othman

Dr. Norhafezah Binti Yusof

7/1/2002

1/1/2003

 
 
 

10850

 

Oem And Mnc Procurement Practices : A Case Study Of Sharp - Roxy Corporation (M) Sd. Bhd.

 

Dr. Sabariah binti Yaakub

10/3/2002

2/10/2004

 

10862

 

Students Perception On The Implimentation Of English As Medium On Instruction In International Business Programme

 

Dr. Nik Ab. Halim bin Nik Abdullah @ Abdullah

11/1/2002

3/5/2004

 

10863

 

International Business Operators' Decision Criteria In Selecting Banks

 

Dr. Marlin Marissa Malek bt. Abdul Malek

11/1/2002

7/25/2004

 

10860

 

The Determinants Of Foriegn Direct Investment Inflow In Malaysia

 

Dr. Abd. Rahim b. Jaguli

11/1/2002

12/27/2004

 

10657

 

Consumer Attitude Towards Online Shopping

 

Dr. Norsafinas Md. Saad

5/9/2001

12/28/2004

 

11093

 

The Applications Fo The Parameter On The Non-Refoulement Principle In The International Refugee Law : United Kingdom As A Case Study

 

Ummu Atiyah binti Ahmad Zakuan

8/24/2003

1/2/2005

 

11059

 

Malaysia's Current Maritime Related Legislations And Practices: A Study On Their Inconsistencies From The Context Of International Law

 

Dr. Mohammad Zaki bin Ahmad

7/27/2003

1/11/2005

 

10853

Diplomasi Dalam Penyelesaian Konflik : Kajian Tentang Pendekatan Diplomasi Malaysia Dalam Menangani Konflik Tebusan Pulau Sipadan

Muhammad Afifi Bin Abdul Razak

Musafir Kelana

Rusdi bin Omar

10/1/2002

1/29/2005

 
 
 

11302

Perception Of Justice Management: The Case Of Conflict In Southern Thailand

Dr. Ratnaria Binti Wahid

Bakri Bin Mat

7/20/2004

2/3/2005

 
 

11208

 

Pemikiran Dr. Mahathir Mengenai Terrorisme

 

Rusdi bin Omar

4/1/2004

3/28/2005

 

11286

 

Student's Preference To Venturing In Agribusiness Sector : A Study Among Three Faculties (Faculty Of Business Management, International Studies And Technology Management)

 

Dr. Mohd. Azwardi Bin Md. Isa

6/20/2004

4/20/2005

 

11431

 

The Good  Governance Of Non-Governmental Organizations In Malaysia: A Case Study Of Education And Research Association For Consumers Malaysia (Eva Consumer)

 

Laila Suriya binti Ahmad Apandi

2/18/2005

10/27/2005

 

11525

 

UUM Academicians Opinion Ont The International Use Of Force

 

Dr. Ratnaria Binti Wahid

8/27/2005

2/8/2006

 

11541

 

Pendatang Asing Filipina Di Kota Kinabalu: Implikasi Terhadap Sosial,Ekonomi Dan Politik Sabah

 

Misrinah Binti Misban

11/28/2005

6/15/2006

 

10985

Economic Sanction: A Study Of Its Destruction To The Targeted States In The Globalization Era

Dr. Norafidah Binti Ismail

Nazariah Binti Osman

4/13/2003

1/15/2007

 
 

11545

Pemikiran Tun Dr Mahathir Terhadap Konflik Israel-Palestin

Nazariah Binti Osman

Dr. Norafidah Binti Ismail

11/28/2005

1/15/2007

 
 

11526

 

Satu Analisa Kemajuan Amalan Demokrasi Terhadap Pelaksanaan Sistem Pilihan Langsung Presiden Indonesia 2004

 

Mohd Dino Khairri Bin Shariffuddin

8/25/2005

3/28/2007

 

11547

 

Pembangunan Ketenteraan Singapura Implikasi Keselamatan Kepada Malaysia Dari Sudut Ketenteraan

 

Mohamad Faisol bin Keling

11/28/2005

5/29/2007

 

11647

 

The Implementation Risk Management Plans And Programs :  A Case Study Of Syabas Sdn. Bhd.

 

Salwani Binti Hj. Arbak

9/27/2006

7/2/2007

 

11544

 

Cetusan Pendekatan Islam Hadhari Bagi Menangani Ekstremism Islam Di Malaysia

 

Md. Shukri Bin Shuib

11/28/2005

7/12/2007

 

11658

 

Future International Manager: Employers' Perceptions On The Performance Of Bibm Practicum Students

 

Dr. Mohd Najib Bin Mansor

3/1/2007

7/30/2007

 

11540

 

Konflik Israel-Palestin Dan Perjanjian Damai Plo-Israel 13 September 1993: Kesan Politik Dan Sosioekonomi

 

Rusnawati Binti Ismail

11/28/2005

12/5/2007

 

11542

Ancaman Keganasan Dan Keselamatan Negara Selepas Peristiwa 11 September 2001 : Satu Pandangan

Bakri Bin Mat

Dr. Ratnaria Binti Wahid

11/28/2005

12/5/2007

 
 

11543

 

The Study Of Global Supply Chain Management: The Case Study Of Japanese Manufacturing Firm In Malaysia

 

Nurhaizal Azam Bin Arif

11/28/2005

2/4/2009

 

999029

 

The Development Of An International Organization: A Case Study Of Felda

 

Prof. Dr. Mohamad Hanapi B Mohamad

7/4/1988

1/24/1994

 

999015

Kajian Analisis Belanjawan Negeri (1980 - 1990) Dan Hubungan Federalisma Antara Kerajaan Negeri - Persekutuan

Prof. Madya Abdul Rahim B Anuar

Prof. Madya Rahimah Bt Majid

4/4/1992

7/19/1995

 
 

11947

Enhancing Firm's Competitive Advantage Through Reverse Logistic

Dr. Nik Ab. Halim bin Nik Abdullah @ Abdullah

Dr. Haim Hilman bin Abdullah

Dr. Sabariah binti Yaakub

8/1/2010

6/13/2012

 
 
 

10151

Managerial Objective, Capital Stucture And Employee Incentives-Firms In Malaysia

Prof. Dr. Mohamad Hanapi B Mohamad

11/17/1993

7/19/1995

 

10246

Firm Size And Export Orientations: An Empirical Investigation Of Malaysian Manufacturing Industries

Dr. Asmat Nizam B Abdul Talib

Mohd Faisol B Md Salleh

1/1/1997

8/17/2000

 
 

10441

Human Resource Management Among Multinational Banks In Malaysia

Dr. Mohd Sobri bin Don @ A. Wahab

Prof. Madya Dr. Khulida Kirana Bt Yahya,

Munauwar bin Mustafa

Jannatul Firdaus Bt. Ismail

10/1/1999

10/28/2002

 
 
 
 

11413

Kajian Nilai-Nilai Kenegaraan Dalam Program Latihan Khidmat Negara Siri Empat

Mohamad Ainuddin Iskandar Lee bin Abdullah

Prof. Dr. Abdul Rahman B Abdul Aziz

Dr. Mohd Sobhi bin Ishak

Malike bin Brahim

1/10/2005

3/26/2006

 
 
 
 

11375

Individualism Vs Collectivism: The Influence Of Cultural Values On Student Learning Style Preferences

Dr. Mohd. Haniff bin Jedin

Dr. Norsafinas Md. Saad

Dr. Mohd Najib Bin Mansor

11/1/2004

9/19/2006

 
 
 

11529

Perlakuan Mengundi Mahasiswa Ipta Dalam Pilihanraya Kampus 2005: Kajian Di Universiti Dan Kolej Universiti Awam Malaysia

Prof. Dato' Dr. Mohamed Mustafa B Ishak

Syamsul Anuar bin Che Mey @ Ismail

Rusdi bin Omar

Muhammad Afifi Bin Abdul Razak

Mohd Dino Khairri Bin Shariffuddin

9/25/2005

7/29/2007

 
 
 
 
 

11536

Cultural Distance And Social Effectiveness In Malaysian International Joint Ventures (Ijvs)

Dr. Nik Ab. Halim bin Nik Abdullah @ Abdullah

Prof. Madya Dr. Fariza Bt Hj Hashim

Dr. Abdul Rahim b Abu Bakar

11/1/2005

1/26/2010

 
 
 

11607

The Antecedents And Consequences Of Market Orientation In Private Higher Education Institutions (Ipts) Business Schools Programs

Dr. Asmat Nizam B Abdul Talib

Prof. Madya Dr. Hj. Hamzah B. Dato Abdul Rahman

Prof. Madya Dr. Fariza Bt Hj Hashim

Dr. Abdul Rahim b Abu Bakar

7/1/2006

9/6/2010

 
 
 
 

10256

 

Impact Of Eu And Nafta On Malaysia Exports.

 

Prof. Madya Abdul Rahim B Anuar

6/1/1995

4/23/1997

 

10283

 

From Plural Society To `Bangsa Malaysia' Ethnicity And Nationalism In The Politics Of Nation Building In Malaysia

 

Prof. Dato' Dr. Mohamed Mustafa B Ishak

10/5/1995

10/20/1998

 

10746

 

The Export Of Small And Medium Industrys Product : A Comparative Study Of Product Attributes.

 

Prof. Madya Dr. Mohammad Basir B Saud

11/1/2001

7/9/2002

 

10748

 

Knowledge Acquisation Matching International Strategic Alliances

 

Prof. Madya Dr. Fariza Bt Hj Hashim

10/30/2001

7/9/2002

 

10857

 

Firm's Domestic And Export Market Orientation Behaviour : Antacedents And Consequences

 

Dr. Asmat Nizam B Abdul Talib

8/4/2002

12/24/2003

 

11531

 

Strategic Alliances: An Exploration On Strategic Alliance Partner Selection In Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Ahmad Bashawir Bin Haji Abdul Ghani

3/28/2005

12/1/2005

 

19345

The Internationalization Of Malaysia Tertiary Education: Does It Exist

Prof. Dr. Mohamad Hanapi B Mohamad

Prof. Madya Dr. Mohammad Basir B Saud

Dr. Zahiruddin B Ghazali

Dr. Mohd Sobri bin Don @ A. Wahab

Mohamad Shah bin Kassim

4/6/2000

12/26/2002

 
 
 
 
 

19334

Penilaian Dan Kawal Selia Projek Pusat Pertumbuhan Desa Di Wilayah Utara

Prof. Madya Abdul Rahim B Anuar

Prof. Madya Rahimah Bt Majid

Azrae B Zainol

Dr. Mohd Razani B Mohd Jali

Nariman bt. Mohd. Saad

Dr. Fauzi bin Hussin

Dr. Mukaramah Binti Harun

Mohd Saifoul Zamzuri Bin Noor

7/1/1999

3/26/2005

 
 
 
 
 
 
 
 

11625

Kajian Kefahaman, Penerimaan Dan Jangkaan Rakyat Malaysia Terhadap Islam Hadhari

Prof. Dato' Dr. Mohamed Mustafa B Ishak

Mohd. Izani bin Mohd. Zain

Syamsul Anuar bin Che Mey @ Ismail

Mohamad Khadafi bin Hj. Rofie

Muhammad Afifi Bin Abdul Razak

Mohd Dino Khairri Bin Shariffuddin

Md. Shukri Bin Shuib

Mohamad Faisol bin Keling

9/3/2006

8/20/2008

 
 
 
 
 
 
 
 

777050

Kajian Sosioekonomi Dan Keberkesanan Program Membasmi Kemiskinan Di Kawasan Ncer

Prof. Madya Abdul Rahim B Anuar

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Dr. Siti Aznor Bt Hj Ahmad

Dr. Mohd Razani B Mohd Jali

Dr. Mohamad Sukeri bin Khalid

6/11/2009

12/31/2009

 
 
 
 
 
 

777043

Pembelajaran Sepanjang Hayat Di Kalangan Sektor Swasta

Dr. Mohd Sobri bin Don @ A. Wahab

Prof. Madya Dr. Hj. Hamzah B. Dato Abdul Rahman

Dr. Zaheruddin Bin Othman

Dr. Jamaludin bin Mustaffa

Za'im Bin Ahmad

Dr. Kamal bin Ab Hamid

6/1/2010

12/6/2010

 
 
 
 
 
 

12102

Kajian Transformasi Kepimpinan Masyarakat Selangor (Kajian Kes Parlimen Pandan)

Mohamad Ainuddin Iskandar Lee bin Abdullah

Prof. Dato' Dr. Mohamed Mustafa B Ishak

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Dr. Muhammad Fuad Bin Othman

Dr. Zaheruddin Bin Othman

Fairol bin Halim

Syamsul Anuar bin Che Mey @ Ismail

3/1/2011

4/30/2011

 
 
 
 
 
 
 

777101

Kajian Sosio Politik Malaysia Fasa 1

Prof. Dato' Dr. Mohamed Mustafa B Ishak

Mohamad Ainuddin Iskandar Lee bin Abdullah

Fairol bin Halim

Syamsul Anuar bin Che Mey @ Ismail

1/3/2010

9/15/2011

 
 
 
 

5

The Election Campaign And Media In The Permatang Pauh By-Election

Prof. Madya Dr. Mohd. Azizuddin bin Mohd Sani

Dr. Norhafezah Binti Yusof

Azahar Bin Kasim

 

 

12/21/2008

 
 
 

666032

 

Universiti Utara Malaysia (Uum) Students' Perception On National Security Policy: The Case Of Internal Security Act (Isa) Of Malaysia

 

Nor Azura Binti A. Rahman

1/10/2010

3/22/2010

 

11805

 

Cultural Relativism Vis-A-Vis Mahathirims: A Study On Tun Dr. Mahathir Mohamad's Model Of Human Right

 

Prof. Madya Dr. Mohd. Azizuddin bin Mohd Sani

10/1/2009

1/3/2011

 

11694

Export  Market Orientation: An Examination Of Its Antecedents And Performance Consequences

Dr. Asmat Nizam B Abdul Talib

Dr. Norhayati Bt.  Zakaria

10/9/2007

3/23/2011

 
 

11693

Exploring Management Practices Of Global Virtual Teams In Malaysia: A Cultural Perspective

Dr. Norhayati Bt.  Zakaria

Prof. Dr. Mohamad Hanapi B Mohamad

Dr. Asmat Nizam B Abdul Talib

10/9/2007

3/27/2011

 
 
 

11892

 

Renewing Malaysia's Managers To Meet The Challenges Of The Asia Pacific Century: A Model Of International Managerial Competitiveness

 

Prof. Madya Dr. Ahmad Bashawir Bin Haji Abdul Ghani

5/3/2010

12/19/2011

 

11998

The Politics Of Traditional Media Vis  - A - New Media In The Public Sphere: A Study On The Model Of Malaysian Media From The Perspective Of Habermassian Theory

Prof. Madya Dr. Mohd. Azizuddin bin Mohd Sani

Azahar Bin Kasim

2/1/2011

12/19/2011

 
 

11794

 

Examining The Export Market Oriented Behavior Of Institut Jantung Negara (IJN)

 

Dr. Asmat Nizam B Abdul Talib

8/1/2009

7/31/2010

 

12090

A Model Of Partipatory/Deliberative Democracy In Malaysia: A Study In Temerloh Parliamentary Consultative Council (Tpcc)

Prof. Madya Dr. Mohd. Azizuddin bin Mohd Sani

Mas Juliana Bt. Mukhtaruddin

Mohamad Ainuddin Iskandar Lee bin Abdullah

Rusdi bin Omar

Ahmad Amir Bin Abdullah

Azahar Bin Kasim

1/1/2011

6/13/2012 00:00:00

 
 
 
 
 
 

555024

Kajian Kesan Banjir Ke Atas Sosioekonomi Kedah

Prof. Madya Abdul Rahim B Anuar

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Dr. Siti Aznor Bt Hj Ahmad

Dr. Mohd Razani B Mohd Jali

Dr. Mohamad Sukeri bin Khalid

6/11/2009

5/10/2010

 
 
 
 
 
 

555019

Kajian Transformasi Rakyat Kedah

Prof. Dato' Dr. Mohamed Mustafa B Ishak

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Dr. Muhammad Fuad Bin Othman

Mohamad Ainuddin Iskandar Lee bin Abdullah

Dr. Zaheruddin Bin Othman

Fairol bin Halim

Syamsul Anuar bin Che Mey @ Ismail

11/1/2011

1/31/2012

 
 
 
 
 
 
 
 

10090

 

Supermarket Sales Assisstants Their Performance And Consumer Satisfaction

 

Hamzah B Omar

5/1/1994

10/30/1994

 

10091

 

Kecenderungan Membeli-Belah Di Kalangan Pelancong. Kajian Terhadap Pelancong-Pelancong Taiwan Di Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Kalsom Bt Kayat

5/1/1994

11/27/1994

 

10237

 

Kajian Mengenai Perubahan Guna Tanah Di Changlun: Kesan Terhadap Masyarakat Setempat

 

Raman a/l Mariyappan

10/1/1996

7/28/1997

 

10257

Sociodemografic And Psychographic Analysis Of Five Star Hotel Users In Langkawi

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

Prof. Madya Dr. Hisham B Dzakiria

Prof. Madya Dr. Lim Kong Teong

4/1/1997

12/31/1997

 
 
 

10293

Sikap Penduduk Tempatan Terhadap Pembangunan Pelancongan Di Negeri Kedah

Prof. Madya Dr. Nurhazani Bt Mohd Shariff

Prof. Madya Dr. Fariza Bt Hj Hashim

Dr. Nora Azureen Bt Abdul Rahman

2/1/1998

7/29/1998

 
 
 

10332

Marketing Orientation In Hotel Industry (An Evaluation On Small And Medium Scale Enterprises)

Hamzah B Omar

Prof. Madya Abdul Aziz B Ab Latif

Prof. Madya Dr. Ismail B Lebai Othman

10/1/1998

3/29/1999

 
 
 

10334

The Image Of Langkawi As A Tourist Destination: Tour Intermediaries' Perspective

Jaafar Ali B Mohd Ibrahim

Prof. Madya Dr. Ali Yusob B Md Zain

Zahari B Mohamed

11/1/1998

4/29/1999

 
 
 

888047

Studying The Influence Of Recreation On Education Aspiration

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

1/1/1999

6/27/1999

 

10353

Recreation And Its Influence On Education Aspiration

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

Prof. Madya Dr. Hisham B Dzakiria

Prof. Madya Dr. Nor Azila Bt Mohd Noor

1/1/1999

6/29/1999

 
 
 

10402

The Image Of Pangkor As A Tourist Destination: Travel Intermediaries Perspective

Jaafar Ali B Mohd Ibrahim

Prof. Madya Dr. Ali Yusob B Md Zain

Hasni @ Hasnah Bt Che Ismail

5/1/1999

10/27/1999

 
 
 

10393

Penglibatan Penduduk Tempatan Dalam Pembangunan Pelancongan Di Pulau Aman

Hamimi Bt Omar

Dr. Nursiha binti Alias

Dr. Fais bin Ahmad

6/1/1999

12/27/1999

 
 
 

10391

Internet Usage Pattern In University: A Survey Among Lecturers And Students At Universiti Utara Malaysia

Hasni @ Hasnah Bt Che Ismail

Hamzah B Omar

Zahari B Mohamed

6/1/1999

12/30/1999

 
 
 

10520

Implikasi Garis Panduan Letakan Dan Penzonan Industri Daerah Kubang Pasu Terhadap Kualiti Alam Sekitar

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

Raman a/l Mariyappan

Hamidi bin Ismail

5/24/2000

12/12/2000

 
 
 

10523

Sistem Pengurusan Alam Sekitar Siri Iso 1400 : Persediaan Pihak Pengurusan Industri Menghadapi Cabaran Pengurusan Alam Sekitar Abad Ke 21 Di Daerah Kubang Pasu, Kedah

Hamidi bin Ismail

Raman a/l Mariyappan

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

6/8/2000

12/16/2000

 
 
 

10530

Perubahan Guna Tanah : Pemusnahan Ekosistem Bakau Di Bayan Lepas

Raman a/l Mariyappan

Hamidi bin Ismail

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

7/2/2000

2/10/2001

 
 
 

10638

Pencemaran Kualiti Air Sungai Pasir Di Sungai Petani, Kedah

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

Hamidi bin Ismail

5/2/2001

8/25/2001

 
 

10634

Perbandingan Konsentrasi Bunyi Bising Antara Bandar Alor Setar (Kedah ) Dengan Georgetown (Pulau Pinang)

Hamidi bin Ismail

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

4/24/2001

10/27/2001

 
 

10781

Kesan Pembangunan Bandar Darulaman Ke Atas Taraf Sosio Ekonomi Penduduk Kampung-Kampung Tradisi

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

Hamidi bin Ismail

Wahida bt Ayob

6/1/2002

9/25/2002

 
 
 

10761

Persediaan Pengusaha Industri Diestet-Estet Perindustrian Negeri Kedah Terhadap Program Kitar Semula

Hamidi bin Ismail

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

3/1/2002

10/26/2002

 
 

10918

Pandangan Penduduk Kawasan Kediaman Majlis Perbandaran Kota Setar Terhadap Pengurusan Bekalan Air Bersih

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

Hamidi bin Ismail

Wahida bt Ayob

1/16/2003

5/26/2003

 
 
 

11036

Potensi Masa Depan Industri Pelancongan Langkawi : Satu Ramalan Menggunakan Teknik Delphi

Prof. Madya Dr. Nurhazani Bt Mohd Shariff

Dr. Nor Ashikin binti Mohd. Nor

Dr. Noor Azimin Binti Zainol

6/17/2003

4/1/2004

 
 
 

10633

 

Sikap Dan Kepuasan Terhadap Kesenggangan Dikalangan Pelajar Pengurusan Pelancongan

 

Prof. Madya Dr. Lim Khong Chiu

4/1/2001

5/19/2004

 

11116

 

Travel Risk Perception And Travel Experience As Factors Influencing Travel Decision Among International Tourist In Penang

 

Dr. Noor Azimin Binti Zainol

10/10/2003

12/28/2004

 

11273

 

Kesan Pembangunan Pelancongan Taman Negeri Perlis Terhadap Sosio Ekonomi Penduduk Tempatan, Kajian Kes : Kampung Wang Kelian Dan Kaki Bukit

 

Johan Afendi Bin Ibrahim

6/15/2004

6/28/2005

 

11314

Tahap Pengetahuan Dan Amalan Kitar Semula Pelajar Universiti Utara Malaysia

Zainal Bin Md. Zan

Mohd. Rizal bin Safar

5/15/2004

9/29/2005

 
 

11214

 

Growth Of Domestic Tourism In Peninsular Malaysia: Yesterday, Now And The Future

 

Mohamad Zaki bin Ahmad

4/8/2004

4/23/2006

 

11356

 

Going Green: Responses From Langkawi Island's Accommodation Sector

 

Jasmine Zea Raziah Radha Binti Rashid Radha

11/1/2004

7/6/2006

 

11160

 

Perceptions Of Uum Students' Towards Career In Tourism Industry In Malaysia

 

Suryati Binti Abd Shukor

12/31/2003

1/29/2007

 

11282

 

Keberkesanan Cuti Hari Sabtu Pertama Dan Ketiga Dalam Membangunkan Industri Pelancongan Domestik Negara : Kajian Kes Pekerja-Pekerja Di Negeri-Negeri Utara Semenanjung

 

Muhammad Fauzi Bin Mokhtar

6/28/2004

1/29/2007

 

11316

 

Motivational Factors Of Volunteerism Among Uum Students In Campus Events

 

Raslinda bt. Mohd. Ghazali

8/15/2004

1/30/2007

 

11672

 

Exploring The Disabled Facilities In Four And Five Star Hotels In Langkawi

 

Roshita Binti Abdul Razak

5/1/2007

9/21/2007

 

10693

Community Participation In The Homestay Programs In Kedah

Prof. Madya Dr. Kalsom Bt Kayat

Dr. Nor Ashikin binti Mohd. Nor

Mohmad Amin Bin Mad Idris

8/1/2001

9/21/2003

 
 
 

11923

Importance - Performance Analysis On The Quality Of Recreation Facilities In University Utara Malaysia

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

Prof. Madya Dr. Hisham B Dzakiria

8/1/2010

7/12/2011

 
 

11822

Kompetensi Kejurulatihan Dan Pencapaian Atlet Di Institusi Pengajian Awam

Prof. Madya Dr. Lim Khong Chiu

Prof. Madya Dr. Najib B Hj Ahmad Marzuki

Dr. Nor Idayu binti Mahat

12/21/2009

9/28/2011

 
 
 

11913

Motivation For Visiting And Not Visiting Museums Among Young Adult: A Case Study On Uum Students

Muhammad Fauzi Bin Mokhtar

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

8/1/2010

12/19/2011

 
 

11914

Developing A Standard Tool To Measure Community's Attitudes Toward Tourism Impacts In Malaysia

Prof. Madya Dr. Nurhazani Bt Mohd Shariff

Hasni @ Hasnah Bt Che Ismail

Dr. Nor Ashikin binti Mohd. Nor

Jasmine Zea Raziah Radha Binti Rashid Radha

8/1/2010

12/19/2011

 

11933

Analisa Perubahan Gunatanah Di Lembangan Sungai Kedah Melalui Teknik Analisis Metriks Ruangan 'Patch Analysts' Dan Kaitannya Dengan Kekerapan Dan Madnitud Kejadian Banjir

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

Dr. Mazlan bin Ismail

Hamidi bin Ismail

8/1/2010

12/19/2011

 
 
 

10016

Kegiatan Industri Pelancongan Dan Kesannya Terhadap Peluang-Peluang Gunatenaga Di Langkawi

Prof. Madya Dr. Shaharuddin B Tahir

Prof. Dr. Abdul Razak B Chik

7/1/1990

1/8/1993

 
 

10269

Masalah Pengilang Padi Kedah Darul Aman

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

Prof. Dato' Dr. Sudin B Haron

Prof. Madya Dr. Lim Kong Teong

8/2/1993

9/17/1999

 
 
 

10926

Amalan Kitar Semula (Pengurusan Sisa Pepejal)  Penduduk Kediaman Majlis Perbandaran Kota Setar

Hamidi bin Ismail

Prof. Madya Dr. Rohana Bt Yusof

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

Wahida bt Ayob

2/2/2003

7/24/2004

 
 
 
 

10704

Persepsi Pelancong Terhadap Sukan Sea 2001

Prof. Madya Dr. Shaharuddin B Tahir

Prof. Dr. Abdul Razak B Chik

9/1/2001

1/8/2005

 
 

10933

Permasalahan Usahawan Bumiputera Di Sektor Perhotelan

Mohmad Amin Bin Mad Idris

Prof. Dato' Dr. Sudin B Haron

Ahmad Edwin bin Mohamed

Suryati Binti Abd Shukor

3/2/2003

9/21/2005

 
 
 
 

11232

Predictingthe Future Potential Of Tourism In Malaysia Using The Delphi Method

Prof. Madya Dr. Nurhazani Bt Mohd Shariff

Prof. Madya Dr. Kalsom Bt Kayat

Norhanim binti Abdul Razak

Dr. Nor Ashikin binti Mohd. Nor

Suryati Binti Abd Shukor

Dr. Noor Azimin Binti Zainol

3/20/2004

9/21/2005

 
 
 
 
 
 

11243

Keperihatinan Pengusaha Program Homestay Terhadap Keperluan Dan Kehendak Pelanggan

Prof. Madya Dr. Kalsom Bt Kayat

Dr. Nor Ashikin binti Mohd. Nor

5/1/2004

7/12/2006

 
 

11476

Assessng Tourist's Demand For Environmentally And Socially Friendly Hotels In Kuala Lumpur

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

Prof. Madya Dr. Lim Khong Chiu

Jasmine Zea Raziah Radha Binti Rashid Radha

6/1/2005

7/12/2006

 
 
 

11296

A Study Of Skateholders' Perspective In The Development Of Cultural Rural Tourism In Negeri Sembilan A Case Study In Kampong Pelegong Home Stay Program

Prof. Madya Dr. Kalsom Bt Kayat

Prof. Madya Dr. Nurhazani Bt Mohd Shariff

Norhanim binti Abdul Razak

Dr. Nor Ashikin binti Mohd. Nor

7/1/2004

4/11/2007

 
 
 
 

11399

Profiles Of Ecotourists Visiting Malaysia's National Park

Prof. Madya Dr. Shaharuddin B Tahir

1/10/2005

4/11/2007

 

11624

Responsiveness Of Small And Medium Accommodation (Sma) Companies Towards The Meaning, Marketibility And Practicality Of Environmental Management In The Hospitality Sector

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

Prof. Madya Dr. Nor Azila Bt Mohd Noor

10/1/2006

10/29/2007

 
 

11595

Pengurusan Kemudahan Sukan Dan Rekreasi: Satu Tinjauan Di Hotel Dan Resort Kawasan Peranginan Pantai Wilayah Utara Semenanjung Malaysia

Prof. Madya Dr. Lim Khong Chiu

Mohd Fadil Bin Mohd Yusof

Roshita Binti Abdul Razak

5/15/2006

9/3/2008

 
 
 

10763

 

Corporate Social (Andenvironmental) Responsibility Among Hotel Corporations Of Langkawi

 

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

1/1/2002

7/9/2002

 

10981

 

Towards Developing A Profile Of Domestic Tourism Market Characteristics: A Case Study Of Domestic Tourists Visiting Langkawi Island

 

Hamzah B Omar

2/25/2003

4/28/2003

 

10911

 

Pengaruh Sikap, Motivasi Dan Efikasi - Kendiri Terhadap Penyertaan Aktiviti Fizikal Masa Senggang Di Kalangan Pelajar Universiti Awam Tempatan

 

Prof. Madya Dr. Lim Khong Chiu

12/28/2002

3/17/2004

 

19335

Tourism As A Factor Of Social Change In Langkawi

Prof. Madya Dr. Shaharuddin B Tahir

Prof. Dr. Abdul Razak B Chik

Suzzaini Binti Abdullah

7/1/1999

9/21/2005

 
 
 

666033

 

Interpretive Trail Palnning In Universiti Utara Malaysia , Kedah

 

Mohamad Khairi  bin Mohamad @ Alwi

3/1/2010 00:00:00

6/13/2010

 

11997

Domestic Tourism: Testing The Buyer Behavior Model On Domestic Tourists To Island Destinations In West Malaysia

Prof. Madya Dr. Azilah Bt Kasim

Prof. Madya Dr. Hisham B Dzakiria

Prof. Madya Dr. Nor Azila Bt Mohd Noor

Jasmine Zea Raziah Radha Binti Rashid Radha

Muhammad Fauzi Bin Mokhtar

2/1/2011

1/18/2012

 
 
 
 
 

12074

Impak Aktiviti Gunatanah Terhadap Pencemaran Air Di Daerah Kubang Pasu Kedah

Hamidi bin Ismail

Raman a/l Mariyappan

Dr. Tuan Pah Rokiah binti Syed Hussain

1/1/2011

1/18/2012

 
 
 

12080

Environmental Issues Of Land Use Planning And Property Development In Kubang Pasu District, Kedah

Raman a/l Mariyappan

Hamidi bin Ismail

Prof. Dr. Hasan Basri Jumin

1/1/2011

3/20/2012

 
 
 

10032

Kajian Awalan Mengenai Kesedaran Pengguna Berhubung Dengan Hak-Hak Mereka Di Sisi Undang-Undang

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff

8/1/1992

12/25/1992

 
 

10167

 

Judicial Decisions In The Issue Of Profesional Negligence In Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

7/1/1995

3/29/1996

 

10420

Peruntukan Majikan Terhadap Garis Panduan Berhubung Pemberhentian Pekerja: Kajian Di Negeri Kedah/Perlis

Dr. Harlida Bt Abdul Wahab

Asiah Bt Bidin

7/1/1999

1/26/2000

 
 

10417

 

Pembuktian Kewujudan Niat Dalam Perjanjian. Kajian Ke Atas Keputusan Yang Dibuat Oleh Mahkamah

 

Roos Niza binti Mohd. Shariff

7/1/1999

1/27/2000

 

10423

Jenayah Korporat Di Bawah Akta Syarikat 1965: Tinjauan Ke Atas Pengarah-Pengarah Syarikat. Kajian Terhadap Syarikat-Syarikat Di Alor Setar

Dr. Aspalella Bt A. Rahman

Dr. Ruzita binti Azmi

7/1/1999

1/27/2000

 
 

10421

 

Doktrin Pengasingan Kuasa: Kajian Terhadap Pemakaian Doktrin Di Dalam Fasal 125 (3) (4) Dan (5) Perlembagaan Persekutuan

 

Haslinda binti Mohd. Anuar

8/1/1999

1/30/2000

 

10431

 

Sejauh Mana Kualiti Barang Memenuhi Kehendak Akta Jualan Barang 1957. Kajian Pada Pembeli-Pembeli Kereta Terpakai Di Alor Setar

 

Dr. Che Thalbi Bt Md. Ismail

9/1/1999

3/29/2000

 

10690

 

Pemakaian Siasatan Dalaman Dalam Proses Pemecatan Pekerja

 

Dr. Khadijah binti Mohamed

8/1/2001

12/15/2002

 

10692

 

Permasalahan Cetak Rompak Cakera Optik Hasil Karya Filem Dan Muzik Dari Perspektif Undang - Undang Harta Intelek

 

Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz

8/1/2001

12/15/2002

 

10791

 

Housing Development Act 1966:A Revisit On Section 5 And 6

 

Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan

6/16/2002

2/16/2003

 

10792

 

Permasalahan Perlaksanaan Undang-Undang Muamalah Yang Dibicarakan Di Makamah Sivil

 

Mohammad Azam Bin Hussain

6/16/2002

5/29/2003

 

10893

Perbandingan Dari Sudut Undang - Undang Terhadap Insurans Konvensional Dan Takaful (Islamic Insurance)

Marina Bt Hj Hashim

Rohizan bt. Halim

1/1/2003

8/5/2003

 
 

10894

Isu - Isu Perundangan Mengenai Perlanggaran Paten Di Malaysia

Dr. Khadijah binti Mohamed

Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz

1/1/2003

8/26/2003

 
 

10870

 

Keterangan Elektronik - Kebolehterimaan Di Dalam Kes - Kes Jenayah Di Malaysia

 

Dr. Zainal Amin bin Ayub

12/1/2002

9/10/2003

 

11430

 

Awareness On Consumers About Biotechnology (Genetic Modified) Products: Preliminary Study In Kota Setar

 

Al-Hanisham Bin Mohd Khalid

2/15/2005

10/17/2006

 

11656

 

Penukaran Agama Kepada Islam: Implikasi Undang-Undang Terhadap Perkahwinan

 

Nor Azlina Binti Mohd Noor

3/1/2007

8/24/2008

 

11711

 

Menangani Jenayah Pengedaran Dadah Berbahaya Di Malaysia Menurut Perspektif Undang-Undang

 

Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff

11/27/2007

9/3/2008

 

11721

 

Jurisdiction Of Syariah Court: Separate Legal Entity Under Islamic Law

 

Ahmad Nasyran Bin Azrae

1/6/2008

2/15/2009

 

11720

 

Jenayah Sumbang Mahram Di Malaysia: Tinjauan Undang-Undang Terhadap Definisi Dan Pembelaan

 

Anis Shuhaiza Binti Md Salleh

1/6/2008

2/18/2009

 

11722

 

Penggunaan Teknologi Di Dalam Pemanggilan Dan Penganjuran Mesyuarat Syarikat

 

Nor Hayati Binti Abdul Samat

1/15/2008

4/20/2009

 

11719

Hak Nafkah Kanak-Kanak Di Bawah Undang-Undang Sivil Dan Syariah Di Malaysia.

Noor 'Aza Binti Ahmad

1/15/2008

4/21/2009

 

11815

Elemen-Elemen Gharar Dalam Perjanjian Bay' Al-Ajil (Bba): Suatu Kajian Kearah Penambahbaikan

Dr. Alias bin Azhar

Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff

Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan

12/1/2009

7/12/2011

 
 
 

11854

Pengurusan Sungai Yang Sempurna Sebagai Kaedah Menghalang Pencemaran: Penilaian Aspek Penguatkuasaan Undang-Undang Dan Pelaksanaan

Dr. Harlida Bt Abdul Wahab

Dr. Nurli Bt Yaacob

12/15/2009

12/19/2011

 
 

11938

Pandangan Majikan Terhadap Kursus Praktikum Bagi Program Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) Universiti Utara Malaysia

Mumtaj Bt Hassan

Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

Mohammad Azam Bin Hussain

8/1/2010

12/19/2011

 
 
 
 

11835

Kajian Sosial Terhadap Pendatang Asing Tanpa Izin (Pati) Di Malaysia

Prof. Madya Dr. Rusniah Bt Ahmad

Prof. Madya Dr. Mohd Fo'ad B Sakdan

Saadon B Awang

Md. Shukri Bin Shuib

Mohd Na'eim Bin Ajis

12/1/2009

6/13/2012

 
 
 
 
 

11935

Proposal Towards Syariah Complaint Product For The Statutory Standard Sale And Purchase Aggreements Of House In Peninsular Malaysia

Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan

8/1/2010

6/13/2012

 

11944

 

An Analysis Of Theories, Objectives And Principles Of Corporate Insolvency Law

 

Dr. Ruzita binti Azmi

8/1/2010

8/9/2012

 

10607

Pematuhan Peraturan-Peraturan (Regulatory Compliance) Industri Sekuriti Di Malaysia

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

Dr. Nurli Bt Yaacob

Rohana binti Abdul Rahman

1/1/2001

10/28/2002

 
 
 

10889

Kesedaran Pelajar-Pelajar Uum Terhadap Peruntukan-Peruntukan Berkaitan Kebebasan Asasi Di Bawah Perlembagaan Persekutuan

Prof. Madya Haji Hairuddin Bin Megat Latif

Haslinda binti Mohd. Anuar

12/12/2003

12/24/2003

 
 

10921

Pandangan Majikan Terhadap Kontrak Perkhidmatan Pembantu Rumah Asing (Pra)

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

Dr. Khadijah binti Mohamed

1/25/2003

5/30/2004

 
 

11197

Perundangan Di Negeri Kedah Pada Masa Pemerintahan Sultan Abdul Hamid Shah(1882-1943)

Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan

Yuhanif bt. Yusof

Prof. Madya Haji Hairuddin Bin Megat Latif

Mohammad Azam Bin Hussain

2/17/2004

3/26/2005

 
 
 
 

11295

Pandangan Ejensi Pembantu Rumah Asing Terhadap Kontrak Perkhidmatan Pembantu Rumah Asing Di Malaysia

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

Dr. Khadijah binti Mohamed

Mazita Binti Mohamed

8/1/2004

7/12/2006

 
 
 

11376

A Study On The Concept Of Islamic Banking Legal System In Malaysia

Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff

Dr. Zainal Amin bin Ayub

Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz

Mohammad Azam Bin Hussain

12/15/2004

2/13/2008

 
 
 
 

10309

A Critical And Comparative Study Of Insider Deeling Regulation On The Uk And Malaysia

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

10/3/1996

12/28/1998

 

10327

 

A Comparative Study Of The Malaysian And English Contract Law On Genuine Consent

 

Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff

10/7/1996

12/28/1998

 

19351

Peraturan Berkaitan Pengurusan Sisa Pepejal Di Utara Semenanjung Malaysia

Haslinda binti Mohd. Anuar

Prof. Madya Ab. Rahman B Mustafa

Dr. Nurli Bt Yaacob

Dr. Harlida Bt Abdul Wahab

Azlin Namili Bt Mohd Ali @ Ramli

Prof. Dr. Abdul Rahim bin Mohd. Saad

2/15/2000

10/28/2002

 
 
 
 
 
 

19365

Securities Industry Crimes In Malaysia

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

Rohana binti Abdul Rahman

9/15/2003

9/21/2005

 
 

19376

Pengharmonian Ligitasi Sivil Dengan Ligitasi Syari'ah Dalam Perbankan Islam : Pandangan Pengamal Undang-Undang Syari'ah Dan Badan Penasihat Syari'ah

Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff

Prof. Dr. Hassan B Ali

Dr. Zainal Amin bin Ayub

Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz

Mohammad Azam Bin Hussain

7/1/2004

12/5/2006

 
 
 
 
 

666030

Comparative Study Of The Terms And Conditions In The Current Statutory Standard Agreement Of Sale And Purchase Of Housing Accommodation In Peninsular Malaysia, The Republic Of Singapore And New South

Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan

1/1/2009

2/22/2010

 

666031

Rehabilitation Of Abandoned Housing Projects In Peninsular Malaysia In Light Of The Decided Case Law

Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan

Md Rejab Bin Md Desa

4/1/2010

8/29/2010

 
 

11702

Pelaksanaan Kerangka Perundangan Penzahiran Dalam Pasaran Perindustrian Sekuritidi Malaysia: Satu Kajian Terhadap Pemegang-Pemegang Lesen

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

Prof. Madya Dr. Faridahwati Bt Mohd Shamsudin

10/9/2007

7/12/2011

 
 

11883

Rehabilitation Of Abandoned Housing Projects Of Wound Up Housing Developer Companies In Peninsular Malaysia: A Study Toward Improving The Insolvency Laws

Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan

4/19/2010

12/19/2011

 

11881

Pembangunan Masyarakat Berilmu Melalui Institusi Masjid : Ke Arah Pembinaan Modul Program Tafaqquh Bersifat Semasa

Dr. Alias bin Azhar

Solahuddin bin Ismail

4/15/2010

6/13/2012

 
 

11788

Aplikasi Pemikiran Saintifik Dalam Penyelidikan Syariah:Satu Pendekatan

Dr. Alias bin Azhar

5/13/2009

11/3/2009

 

11899

 

The Proscriptive Legal Measures In UK's E-Commerce Transaction

 

Md Rejab Bin Md Desa

4/18/2010

6/27/2010

 

11799

Corporate Social Responsibility Under The Malaysian Company's Legislation

Prof. Madya Nurretina Bt Hj Ahmad Shariff

Prof. Madya Dr. Asmah Laili Bt Yeon

Dr. Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan

Prof. Madya Haji Hairuddin Bin Megat Latif

8/1/2009

3/20/2012